Контролни органи

Информация за потребителите на сайта mycbd.bg

Дейността на MyCBD.bg се регулира и контролира от Комисията за защита на потребителя /КЗП/ и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Техните координати  са:

КЗП КЗЛД
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
Тел.: 0700 111 22
Имейл: info@kzp.bg
Адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
Тел.: 02/91-53-518
Имейл: kzld@cpdp.bg
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr  – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между търговец и потребител е Обща помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София.

Консолидираният списък на признатите органи за АРС на държавите членки на Европейския съюз може да намерите на:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Ако не откривате търсена информация, моля да се свържете с нас за съдействие.

Shopping Cart

Използвайте код CBD10

при първа поръчка и ще получите 10% отстъпка*!

*Важи за продукти с марката Cannadoca