Тестване на CBD от независими лаборатории. Защо е важно?

Тестването в независими лаборатории е от основно значение за продължаващия растеж на бързо развиващата се CBD и конопена индустрия. Ето основните причини, поради които трябва купувате само тествани CBD продукти:

Съдържание

Защо е важно лабораторното изследване?

За да могат CBD продуктите да отговорят на очакванията на потребителите, те трябва да съдържат правилните количества от всички съставки. Това включва не само CBD, но и други канабиноиди или ключови съставки като консерванти.

Тъй като CBD се извлича от конопени растения, възможността да се открият следи от съдържание на THC остава. Тестването на CBD може да помогне да се установи дали употребявате CBD продукти с подходящите нива на THC.

Днес повечето CBD продукти се получават от масово произведени конопени растения. Но тяхното производство понякога се ускорява с помощта на агрохимикали като пестициди и органични химикали, които биха могли да оцелеят в процеса на извличане на канабиноиди и следователно да присъстват неволно в CBD продуктите. Тестването на CBD помага да се идентифицират тези органични компоненти и да се установи дали попадат в максимално допустимия диапазон на безопасност.

cbd масло 5%

Какви са установените стандарти?

До момента не са установени стриктни регулаторни стандарти за производство на CBD продукти. Висококачественото тестване в независима лаборатория може да помогне за премахване на несигурността на потребителите по отношение на стандартите за безопасност, практикувани от реномирани производители и търговци на CBD.

От 2018 г насам много щати в САЩ и множество страни имат увеличение на броя на компаниите, участващи в CBD индустрията. Въпреки че този растеж предоставя на потребителите свободата на избор, липсата на регулаторен надзор води до потенциал за нестандартни практики, които биха могли да доведат до фалшиви твърдения относно съдържанието на продукта, безопасността и недоказаната ефикасност.

Всеки производител ли го прави?

Процесът на производство на CBD продукти е процедурно сложен. Тестването в независима лаборатория може да помогне да се потвърди, че производствените методи се изпълняват по подходящ начин и се използват, за да се разпространят безопасно търговски партиди.

При неналичие на регулаторни стандарти, които да попречат да се продават продукти с ниска безопасност и качество, лабораторните тестове могат да помогнат на компаниите да демонстрират отговорни практики.

Тестването в независима лаборатория, извършено преди търговското бутилиране и разпространение, също може да защити CBD компаниите от по-късни щети върху репутацията.

В Обединеното кралство е проведено проучване върху различни CBD масла, за да се сравни действителното съдържание на продуктите с техните опаковки и претенции на етикета. Според лабораторията, отговорна за тестването, резултатите показват, че над 2/3 от 30-те тествани продукта не съдържат рекламираното количество CBD. Действителните концентрации варират от 90% от претенциите на етикета до, смущаващо, никакви.

Като цяло работата с независима лаборатория за тестване на коноп с най-висок рейтинг остава най-добрият начин да се гарантира, че CBD продуктите са с високо качество и готови за пазара.

Какво точно трябва да се изследва?

Има пет анализа, които трябва се извършат на CBD продукти: канабиноиден профил или анализ за ефикасност, тежки метали, пестициди, био-замърсители и остатъчни разтворители.

Канабиноиди

Този тест, наричан още тест за потентност, оценява количествата канабиноиди в проба от CBD продукт.

Това е най-важният тест, защото помага да се докаже, че CBD продуктът съдържа нивата на CBD, посочени на етикетите. Например, ако продавач твърди, че продуктът не съдържа THC, то канабиноидният профил ще потвърди или опровергае това твърдение.

Най-добрите тестове за потентност на канабиноидите включват 15 канабиноида, така че да се даде пълна представа какво съдържа даден продукт. Някои от тях включват CBD, THCA, CBC, THCV, CBN, Δ-9 THC, Δ-8 THC и CBDV.

Пестициди

В допълнение към канабиноидите, лабораторните тестове също проверяват за наличието на пестицидни остатъци. Много ферми, отглеждащи конопени растения, използват пестициди за ускоряване на растежа и намаляване на щетите от насекоми. Някои от компонентите на пестицидите могат да бъдат вредни за човешкото здраве при поглъщане. Някои от често срещаните пестицидни компоненти, тествани от независими лаборатории, включват:

✓ Даминозид: Това е често срещан пестицид, използван от компании, отглеждащи канабис, особено в оранжерии.

✓ Бифеназат: Това е друг често срещан компонент във фунгицидите.

✓ Цифлутрин: Подобно на бифеназат, цифлутринът е често срещана съставка в много инсектициди.

Терпенови профили

Терпените са ароматни съединения, които са често срещани в повечето растения. Те са до голяма степен отговорни за придаването на специфичния аромат на конопените растения.

Лабораторнотестваният CBD продукт ще съдържа терпени, ако е направен от пълноспектърни и/или широкоспектърни екстракти. В повечето производствени процеси терпените се изолират, за да дадат специфични характеристики на CBD продуктите.

поле с цветя и терпени

Органични разтворители / Остатъчни разтворители

Органичните разтворители са често срещани съединения, използвани в процеса на екстракция. Някои от разтворителите, използвани при екстракцията на CBD, включват пропан, етанол, ацетон и изобутен. Напоследък обаче екстракцията с разтворител се заменя с алкохолната екстракция и свръхкритичния въглероден диоксид. Алкохолната екстракция е добре позната от векове. Така например в България се правят билковите тинктури от години. В случая със CBD маслото, екстрактът се нагрява и дава възможност на спирта да се изпари напълно. Накрая остава гъста смолиста паста, която вече се разрежда в определените концентрации с мазнина (масло носител).

Тежки метали

Конопът е добър биоакумулатор. Въпреки че тази особеност позволява на растението да получава хранителни вещества от почвата за по-бърз растеж, тя също създава риск. Ако почвата съдържа високи нива на елементи, които се наричат „тежки метали“, растението също ще ги абсорбира.

Най-често изпитваните тежки метали включват:

✓ Олово

✓ Арсен

✓ Кадмий

✓ Меркурий

✓ Няколко други метала като никел, селен и хром също се тестват рутинно според USP 232 и USP 233.

Био-замърсители / Микробиологични примеси

CBD тестовете проверяват за замърсители като гъбички, бактерии и микотоксини, които може да са влезли в растителния материал. Ако продуктите се произвеждат от замърсен екстракт от коноп, рискът от био-замърсители е много висок.

Био-замърсителите могат да бъдат свързани с алергични реакции и да навредят на потребителите.

Как работи лабораторното тестване на CBD от независима лаборатория?

Важно е да се разберат процесите, използвани за тестване на различни компоненти на CBD.

Най-новите технологии включват:

✓ Високоефективна течна хроматография (HPLC): Това е стандартната апаратура, която се използва от повечето компании за лабораторни тестове на CBD. По време на процеса пробата, след подходяща екстракция и почистване, може да се разтвори в разтворител. След това се инжектира в колона С18 с обърната фаза. След това разтворителят преминава през колоната и съединенията се разделят въз основа на хидрофобност.

Когато различните съединения излизат от колоната, техните количества се изчисляват. С тази технология е възможно да се посочи наличието и точните количества на всеки компонент в CBD продукт.

✓ Масспектрометрия (MS): MS технологията се използва за идентифициране на замърсители с тежки метали, пестициди, канабиноиди, терпени, остатъчни разтворители и микотоксини.

✓ Полимеразни верижни реакции (PCR тестване): PCR е друг ефективен метод, използван за тестване на био-замърсители. PCR бързо анализира ДНК вериги, присъстващи в пробите на CBD, и ги сравнява с референтните ДНК кодове на бактерии и гъбички. Ако ДНК присъства в пробите, лабораториите също могат да изчислят количеството на присъстващата ДНК – по този начин определяйки степента на замърсяване.

Как да разберете дали лабораторията за тестване на CBD е реномирана?

Важно е да се идентифицира лаборатория, която е популярна и предоставя резултати, които са научно валидни. Тя трябва да е изградена върху прозрачност, базирана на доказателствени практики и технологии.

Тъй като все повече производители навлизат на пазара на CBD, е разумно да бъдете особено внимателни, като следите за резултати от независими лаборатории. Това е единственият начин да си гарантирате закупуването на най-качественото CBD масло или други CBD продукти!

Какви изследвания прави CANNADOCA?

Всеки продукт на Cannadoca преминава през 5 отделни етапа на изследване в независима лаборатория, за да се гарантира най-високо качество:

  •  Изследване на канабиноиди
  •  Изследване на терпени
  •  Изследване за тежки метали
  •  Изследване за пестициди
  •  Микробиологично изследване
Тестване на CBD масло

Cannadoca работи ексклузивно с Fundacion Canna. Това е най-реномираната, известна и престижна независима лаборатория в Европа.

Fundacion Canna е създадена от микробиолози и научни изследователи, които повече от 20 години се занимават с изследванията за ползите на CBD и THC.

Днес, всички производители, които държат на качеството и прозрачността към своите клиенти използват именно Fundacion Canna. 

Shopping Cart

Използвайте код CBD10

при първа поръчка и ще получите 10% отстъпка*!

*Важи за продукти с марката Cannadoca