CBD Законодателство на ЕС

Статутът на CBD продуктите в Европейския съюз не е много ясен и промените в законодателството предизвикват объркване сред потребителите. Сега обаче законодателството е изяснено и използването на CBD в козметиката е напълно законно в ЕС.

Съдържание

CBD преди промените

Регламентът за новите храни на Европейския съюз ( European Union’s Novel Food Regulation) определя статута на CBD в Европа.

„Нова храна“ (Novel food) е продукт за консумация от хората, за който няма значителна документация, че е бил широко използван на територията на държавите-членки на ЕС преди 1997 г.

През януари 2019 г. Европейската комисия променя вписването на канабиноидите в каталога на новите храни. Това решение бележи началото на важна промяна в законодателството за държавите-членки. На ниво Европейски съюз CBD сега се счита за неразрешена „нова храна“.

Но е създадено новото вписване на Cannabinoids и в него се посочва, че всички екстракти от коноп са „нови“. Също така, вписването на Cannabis sativa L. е променено и сега само продуктите, получени от семена, се считат за храна. Листата и цветята на растението са оставени в „сива зона“.

Европейска асоциация за индустриален коноп (EIHA)

EIHA, Европейската индустриална конопена асоциация ( European Industrial Hemp Association) е международна организация, която се стреми да насърчава и подпомага интересите на промишлените предприемачи в Европа. EIHA предлага на Европейския съюз да добави CBD в европейската козметична база данни. Предложението включва премахването на ограниченията върху канабис Sativa L. и добавянето на три нови имена в списъка. Предложените имена са: екстракт от листа от канабис, канабис сатива / стеблен екстракт и корен от канабис сатива ( Cannabis Sativa leaf extract, Cannabis Sativa leaf / stem extract, Cannabis Sativa root extract). EIHA представя предложението си в края на 2019 г.

коноп

Случаят Kanavape

На 19 ноември 2020 г. Съдът на Европейския съюз се произнася по един от най-обсъжданите и противоречиви въпроси в момента: продажбата на продукти, базирани на CBD.

Според Съда „държава-членка не може да забрани прoдажбата на CBD, законно произведен в друга държава-членка, когато е извлечен изцяло от растението Cannabis sativa, а не само от неговите влакна и семена“.

В своето решение Съдът приема, че правото на ЕС, по-специално разпоредбите относно свободното движение на стоки, изключва рестриктивни закони като тези на френското законодателство, което в случая е предмет на делото.

По същество френското национално законодателство ограничава отглеждането, вноса, износа, както и промишлената и търговска употреба на коноп единствено и само, когато се използват неговите влакна и семена.

Въпросният спор произтича от търговията с електронни цигари на френската компания Kanavape. В течността на продукта се съдържа канабидиол („CBD“), внесен от Чешката република, където той се извлича от цялото конопено растение, включително листата и цветове са позволени.

Директорите на френската компания са осъдени от Наказателния съд на Марсилия (Tribunal Correctionnel de Marseille), за нарушаване на правилата за търговия с отровни растения, въз основа на ограниченията във френското законодателство. На основание, че производството на конопено масло, което се поставя в патроните за електронни цигари, следва да се счита за законно само ако е получено чрез пресоване на семената, докато CBD маслото, внесено от Чешката република, е извлечено от цялото растение, то такава употреба следва да се счита за незаконна.

Впоследствие Апелативният съд на Aix-en-Provence, разглеждайки жалбата на френската компания, решава да спре производството и да отнесе въпроса до Съда на Европейската общност за предварително произнасяне относно съответствието на френското законодателство с ЕС закон, и по-специално с членове 34 и 36 от ДФЕС.

CBD масло пипета

Както е известно, такова ограничение може да бъде оправдано само с основания на обществен интерес, посочени в член 36 от ДФЕС, а именно: съображения за обществен морал, обществен ред или обществена сигурност; опазването на здравето и живота на хора, животни или растения; опазването на националните богатства с художествена, историческа или археологическа стойност; или защита на индустриална и търговска собственост. Такива забрани или ограничения обаче не трябва да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-членки.

Въпреки че последната оценка е за националния съд, европейските съдии изясняват причините, поради които в конкретния случай общите основания по член 36 от ДФЕС (и по-специално основанията за защита на общественото здраве), позволяващи ограничения върху вноса между членове- държави не могат да се считат за съществуващи.

Първо, изглежда, че забраната за търговия не засяга синтетичния CBD.

По този начин разглежданото законодателство не изглежда подходящо за постигане по последователен и синтетичен начин на целта за защита на общественото здраве.

Второ, националният съд трябва да оцени наличните научни данни, за да може да твърди, че съществува реален риск за общественото здраве.

Към днешна дата няма научни доказателства за психотропните и следователно вредни ефекти на CBD.

През януари 2019 г. генералният секретар на Световната здравна организация (СЗО) препоръчва на Организацията на обединените нации да измени Списък I към Единната конвенция, за да изясни, че CBD не е наркотично лекарство, първо, като заличи „екстракти и тинктури от канабис“ и, второ, чрез добавяне на бележка под линия, която да гласи „Препарати, съдържащи предимно канабидиол и не повече от 0,2 процента делта-9-тетрахидроканабинол, не са под международен контрол“.

Разглежданото решение се откроява като особено значим прецедент, въз основа на който може да се предприеме процес на хармонизиране на европейското законодателство относно продуктите от канабис.

CBD легализиран в козметиката

Предложението на EIHA и решението по дело C-663/18 значително допринасят за изясняване на ролята на CBD в законодателството. В крайна сметка ЕС решава да легализира употребата му в козметиката във всички свои държави-членки от февруари 2021 г.

CBD може да бъде намерен в базата данни на CosIng (Cosmetic ingredient database) под името Cannabidiol – извлечен от екстракт от канабис, тинктура или смола. CBD продукти, като CBD масло, могат да бъдат легално пуснати на пазара със следните свойства: антиоксидант, анти-себум, защита на кожата и грижа за кожата.

Какво е законодателството за CBD/THC в Италия?

Някои от мерките, които европейските държави предприемат сега, могат да бъдат свързани с наскоро приета резолюция, предложена от Комисията по земеделие в италианския парламент. Той предлага повишаване на нивото на THC в промишления коноп, който идва от сортовете в ЕС от 0,2 на 0,3 %. Това би го изравнило с останалия глобален пазар, тъй като разрешените нива на THC в CBD продуктите в Северна Америка и Австралия са 0,3%. Той също така иска регламент за продажбата на изсушена, нарязана или гранулирана биомаса от цялото растение или неговите части, със съдържание на THC не повече от 0,2 %. Няма текущи насоки за ограниченията на CBD или THC по отношение на храните в Италия и тази резолюция призовава за тяхното определяне.

На практика, за да избегнат оставянето на листата и цветята в „сивата зона“ и за да избегнат по-нататъшно регулаторно объркване, някои италиански компании започват да регистрират продукти от конопени цветя на CBD като храна за животни. Въпреки това, регистрирането на чисти канабиноиди като храна за животни не е разрешено.

Италианците не са сами в тази нова практика. След новата промяна в храните, много европейски компании подходиха към проблема, като премаркираха своите продукти. Австрийската биотехнологична компания CannHelp изтегли всичките си масла, храни и козметика на базата на CBD. Компанията е променила етикета на маслата, така че те вече са категоризирани като „ароматни продукти“ и като такива са поставени обратно на рафтовете.

Какво е законодателството за CBD/THC в Германия?

Германската служба за защита на потребителите и безопасност на храните (BVL) забранява CBD в храните и хранителните добавки през март 2019 г. Продуктите, съдържащи канабидиол, са забранени, освен ако не са разрешени като лекарствен продукт или „нова храна“. От април Nordic Oil и други немски компании са подложени на поредица от нападки, като техните продукти, съдържащи CBD, са конфискувани

CBD в Европа: CBD Oil „нова храна“ в Испания

През април 2019 г. Испанската агенция по въпросите на потребителите, безопасността на храните и храненето (AECOSAN) издава насоки, в които се посочва, че CBD масла, независимо дали произходът им е естествен или синтетичен, както и екстракти и други части от растението Cannabis sativa L. ( цветя, листа и стъбла) се считат за „нова храна“.

THC, класифициран като наркотик в Швеция

През юни Върховният съд на Швеция постановява CBD маслото, съдържащо ниски нива на THC, да бъде класифицирано като наркотик. Също така съдът не се съгласява с предложението на Шведската агенция за медицински продукти да постави продуктите за орална консумация или инхалация, съдържащи канабидиол, под фармацевтичното законодателство. Индустриалният коноп е изключение от шведското законодателство за борба с наркотиците и се отнася само за растения, а не за продукти. От 2017 г. на осем компании, продаващи CBD масло като хранителна добавка, е забранено да разпространяват своите продукти. Швеция също е начело на държавите-членки на Европейския съюз по брой нотификации за CBD, подадени чрез портала на ЕС за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF). От 35 известия 14 са от Швеция.

Норвегия: 0% THC по лекарско предписание

Норвегия не е държава членка на ЕС. Норвежкият парламент декриминализира личната употреба на наркотици в края на 2017 г. и легализира медицинската употреба на канабис. CBD маслото е законно, стига да съдържа 0% THC и да е предписано от лекар. Отглеждането на коноп или други растения канабис, както и закупуването на цяло растение и семена от канабис е незаконно.

CBD в Европа: Дания: 0,2 % ограничение на THC

През 2018 г. Дания променя своите разпоредби и въвежда прагова граница, която прави възможно производството и продажбата на продукти на базата на канабис, съдържащи до 0,2 % THC, без да се нарушава националното законодателство за контрол на наркотиците.

Канабисът като „друг тютюн за пушене“ в Белгия

Друга новина в европейското законодателство идва от Белгия през май, когато Службата за публични финанси (FPS Finance) издава съобщение, в което се пояснява, че „продукти за пушене на растителна основа, съдържащи CBD и малко съдържание на THC“ са законни и принадлежат към категорията „други тютюни за пушене“ . Продуктите се определят като сушени конопени цветя, които не съдържат тютюн и могат да се консумират чрез изгаряне, ако не съдържат повече от 0,2% THC. HFCSE призовава производителите да се свържат с властите, преди да пуснат на пазара какъвто и да е билков продукт за пушене. Този ход носи данък от около 30% и допълнителни 21% за ДДС върху цветята от коноп.

Растението коноп

Люксембург легализира домашно отглеждане на канабис, 0,3% ограничение на THC

Правителството на Люксембург се съгласява в своя коалиционен документ през 2018 г., че целят да реализират „освобождаване от наказание или дори легализация“ на канабис, произведен на държавна територия.

През октомври 2021 г. Люксембург обявява, че ще стане първата европейска страна, която ще легализира отглеждането и употребата на канабис. Съгласно законодателството, обявено от правителството, възрастните ще могат законно да отглеждат до четири растения канабис на домакинство за лична употреба. Търговията със семена също ще бъде разрешена без ограничение на количеството или нивата на THC. Мястото на отглеждане ще бъде ограничено до обичайното място на пребиваване, на закрито или на открито, на балкон, тераса или градина. Консумацията и транспортирането на канабис или продукти от канабис на обществени места ще останат незаконни. Продажбата на канабис или продукти от канабис, различни от семена, също остава незаконна.

Новият регламент може да обхване продажбата на CBD, което е законно с ограничението на THC от 0,3%.

Полша - данъчна класификация на CBD масла

В Полша данъчната класификация поставя CBD маслата в същата група като готварските масла и маргарина и следователно подлежат на данък върху добавената стойност (ДДС) от 5% в сравнение с 23% ставка за медицински канабис. Местни доклади казват, че Главната санитарна инспекция и полицията са засилили своите правоприлагащи дейности в магазините за търговия на дребно, които продават CBD продукти. Повече от 20 полски CBD магазина са подложени на конфискация на стоките им от правоприлагащите органи.

CBD в Европа: Чехия повишава нивото на THC до 1%

На 14 септември 2021 г. чешките евродепутати приемат поправка в Закона за веществата, предизвикващи пристрастяване, приемайки 1% THC в продуктите от коноп. Той ще влиза в сила на 1 януари 2022 г. Фермерите, отглеждащи сортове индустриален коноп от общия европейски каталог, няма да трябва да доказват съдържанието на THC в растенията от коноп – те ще представят само сертификат за произход. Всички екстракти от канабис, които имат съдържание на THC до 1 % и които в същото време нямат наркотично действие, ще бъдат напълно освободени от режима на злоупотреба с вещества.

CBD в Европа: Украйна и Словакия – практически нелегални

Украйна запазва нивото си на THC на 0,08% (за производството на семена и фибри), а Словакия е единствената страна в Европейския съюз, където CBD и THC все още са незаконни. Само отглеждането на индустриални сортове коноп, одобрени от ЕС и с по-малко от 0,2% THC, е законно в Словакия и не може да се култивира за извличане на CBD. Местният фармацевтичен бизнес също търси одобрение за разработването и производството на лекарства на базата на канабиноиди.

Румъния: Съгласно наказателното право

В Румъния всеки консумативен продукт с произход от канабис се контролира от наказателното законодателство. CBD е разрешен само и единствено ако има 0.0000% THC

CBD в Европа: Швейцария 1% THC

В Швейцария законното ниво на THC е 1%. През 2011 г. Швейцария увеличава границата, определяща как растението канабис се класифицира съгласно Закона за контрол на наркотиците, от 0,3 % на 1 % THC. Броят на предлаганите продукти от канабис, съдържащи CBD, се е увеличил от средата на 2016 г., когато компания пуска на пазара голямо количество канабис с ниско съдържание на THC, регулиран като „продукт заместител на тютюна“ със свързани здравни предупреждения и нива на данъчно облагане. След като започва да се разпространява информацията, че продуктите, съдържащи по-малко от 1 % THC, не подлежат на законов контрол за канабиса в Швейцария, маркетингът на тези продукти с ниско съдържание на THC се увеличава.

Великобритания – CBD легален като „нова храна“

Във Великобритания, най-големият пазар на CBD в Европа, THC е посочен като контролирано вещество съгласно Закона за злоупотреба с наркотици от 1971 г. CBN (Канабинол) и CBDV (Канабидиварин) също са контролирани вещества от клас B. Само CBD, изолиран в чиста форма, не е посочен като контролирано вещество. Отглеждането на собствен канабис и коноп е разрешено с лиценз от Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство за лицензирани медицински дистрибутори или компании, които продават хранителни добавки. CBD продуктите, продавани като хранителни добавки, трябва да бъдат етикетирани в съответствие с Регламента за хранителни добавки от 2003 г. Продажбата на цветя и пъпки от коноп е забранена. Екстрактите от CBD и други производни продукти се считат за „нови храни“ и трябва да получат разрешение.

Референтното законодателство на ЕС в областта на хранителните добавки е Директива 2002/46/ЕО, но използването на вещества, различни от витамини или минерали, при производството на хранителни добавки може да се регулира от национални правила или може да бъде предмет на друго специфично законодателство на ЕС.

Основно законодателство на ЕС в контекста на регулирането на CBD:

Лекарствени продукти: Директива 2001/83/ЕО (Директива за лекарствените продукти)

Храни: Регламент (ЕО) № 178/2002

Хранителни добавки: Директива 2002/46/EC

Нови храни: Регламент (ЕС) 2015/2283

Козметика: Регламент (ЕО) No 1223/2009

Тютюневи изделия: Директива 2014/40/ЕС

Хранителни и здравни претенции за храните: Регламент (ЕО) № 1924/2006

Shopping Cart

Използвайте код CBD10

при първа поръчка и ще получите 10% отстъпка*!

*Важи за продукти с марката Cannadoca