CBD и психозата: ново изследване сочи, че канабидиолът подобрява мозъчната активност

Ново изследване показа, че CBD подобрява мозъчната активност на пациенти с психоза и тревожност при изпълнение на задачи, свързани с паметта и мозъчната активност.

За първи път бе изследван мозъкът на хората с официално поставена диагноза „психоза“ и с редовен прием на CBD масло. Самото изследване, между другото, е от особено значение, тъй като допринесе за нов прочит на CBD въздействието върху определени мозъчни зони.

Публикувано в Psychological Medicine, проучването използва скенери за функционална магнитно-резонансна томография, за да подложи на тест мозъчната активност при 13 души с диагнозата психоза под въздействието на една стандартна за лечението им доза CBD или под плацебо ефект, както и 16 контролни групи, проследяващи изпълнението на няколко задачи за памет.

cbd депресия

Мозъчна дейност

Ръководителите на изследването посочват, че по време на изпълнение на дадена задача се е наблюдавал различен модел на активност в префронталната и средно-темпоралната мозъчна област на пациентите с психоза под плацебо ефект по сравнение с участниците без наличието на диагнозата.

Когато пациентите с психоза приели еднократна доза CBD, активността в тези мозъчни области се доближила значително до тази на хората без психоза по време на едно и също изпълнявано упражнение.

В тази връзка главният ръководител на изследването, Професор Сагник Бхатачарая от Института по Психиатрия, Психология и Невро науки, King’s College в Лондон заяви следното: „Нашето изследване доведе до едно много важно прозрение относно конкретните мозъчни зони, върху които CBD влияе най-силно. Това уникално по рода си проучване, на което за първи път се проследява дейността на мозъка у пациенти с психоза, третирана със CBD. И въпреки че тестовете не бяха толкова мащабни, резултатите им са достатъчно значими за проследяването на CBD влиянието върху онези мозъчни области, които по принцип са с по-различна активност в случай на наличие на психоза“.

CBD е един от повече от 100-те химични компонента, познати като канабионоидите, които откриваме в състава на растението канабис. Все по-осезаем напоследък е интересът към приложението на канабидиола (CBD) като алтернатива на редица антипсихотични лекарствени продукти, тъй като на практика, CBD може да се окаже по-поносим, но и по-ефикасен за определена група от хора, неповлияващи се от тези стандартни лекарства.

Намалени симптоми на психозата

Приложението на CBD се асоциира със спад в някои от симптомите на психозата и с промяна в мозъчната активност при упражнения, изискващи вербална памет от пациентите в повишен риск в следствие на заболяването.

Изследването, също така, показва, че активността в стриатума и в хипокампуса е по-координирана при хора с психоза, което пък води до извода, че има по-голяма функционална свързаност между тези мозъчни области в сравнение с проявлението при контролните групи.

След прием на еднократна доза CBD тази функционална зависимост бе намалена при пациентите с психоза и все по-близка до тази на участниците от контролните групи. Хората с психоза не са спирали традиционното си лечение с антипсихотични медикаменти по време на изследването.

CBD стрес

Клинични резултати от изследването

Крайните резултати сочат, че CBD разполага с умерен ефект върху подобряването на мозъчната дейност в префронталната, медитемпоралната и стриаталната област на хората с доказана психоза. Изследването, освен това, показва, че психотичните симптоми са намалели след еднократен прием на CBD, но научните ръководители подчертават следното: няма как да се направят окончателни заключения за този ефект, тъй като проучването не разглежда продължителната употреба на CBD и еднократната доза е твърде незначителна като количество.

В заключение, професор Бхатачарая добавя следното:

Това изследване ни предоставя възможност да вникнем в същината на мозъчните механизми през призмата на антипсихотичните ефекти от CBD. Дава ни и увереност за реалния антипсихотичен ефект на CBD и неговата конкретна посока в конкретни области на мозъка, които са засегнати в следствие на психозата. Освен това, проучването ни показва и, че дори еднократната доза на канабиноида може значително да подобри мозъчните функции за пациенти с такава диагноза.
Изводът, че психотичните симптоми могат да покажат възможност за подобрение в тази група дори след една доза CBD е обнадеждаващ, но и изискващ бъдещо по-мащабно клинично изпитване с цел проучване на дълготрайните ефекти и дали изобщо такива могат да се очакват.
Резултатите от изследването дооформят цялостната научна представа за ефектите на CBD и ще подпомогне бъдещите клинични изпитвания на CBD терапията в различни фази на психозата, а и в редица други невропсихиатрични заболявания като Болестта на Паркинсон, която при определена група от пациентите се проявява и с психотични симптоми.

Shopping Cart

Използвайте код CBD10

при първа поръчка и ще получите 10% отстъпка*!

*Важи за продукти с марката Cannadoca